Tên thật của Harry Houdini là gì

Tên thật của Harry Houdini là gì

Bấm vào đây để tìm nguồn và tìm hiểu thêm về Harry Houdini

Phiên bản văn bản

Tên thật của Harry Houdini thực sự là Erik Weisz. Khi gia đình ông nhập cư vào Mỹ, họ đã thay đổi chính tả thành Ehrich Weiss, và cuối cùng dẫn đến việc mọi người gọi ông là "Ehrie" và sau đó là "Harry". Ông đã chọn "Houdini" như là tên chuyên nghiệp của mình trong sự kính trọng đến nhà ảo thuật người Pháp Jean Eugène Robert-Houdin. Anh ấy thêm chữ “i” vì một người bạn của anh, Jack Hayman, nói với anh rằng việc thêm “i” vào cuối sẽ làm cho nó có nghĩa là “giống Houdin” bằng tiếng Pháp, tất nhiên là không đúng, nhưng kết quả là “Houdini” ”.

Để LạI Bình LuậN CủA BạN