Vấn đề tải trang web (nhấn làm mới nếu bài đăng này không tải tất cả các cách)

Vấn đề tải trang web (nhấn làm mới nếu bài đăng này không tải tất cả các cách)

Bạn có thể nhận thấy rằng đôi khi bạn nhấp vào bài đăng để đọc, trang chỉ tải một phần. Tôi đang cố gắng khắc phục sự cố vào lúc này, nhưng hiện tại không có giải pháp nào đang trình bày, hay đúng hơn là tôi chưa tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố, vì vậy có thể sẽ có một chút trước khi vấn đề được giải quyết.

Đối với hiện tại, nếu bạn chỉ cần nhấn "làm mới", bài đăng thường sẽ tăng lên lần thứ hai. Mỗi bây giờ và sau đó phải mất một vài làm mới. Xin lỗi vì sự bất tiện. Tôi sẽ giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

* CẬP NHẬT: OK, tôi tin rằng sự cố đã được khắc phục ngay bây giờ. Hãy cho tôi biết nếu bạn vẫn gặp sự cố. * CẬP NHẬT 2: Annnnnnd, nó đã trở lại, vì một lý do kì lạ nào đó. Tôi đang giải quyết nó.

* Cập nhật 3: Giải quyết nó, cho thực tế thời gian này. 🙂

Để LạI Bình LuậN CủA BạN