• KIỂM TRA 30 Sự kiện Thú vị về Tokyo

  KIỂM TRA 30 Sự kiện Thú vị về Tokyo

  30. Tỉnh của nó Tokyo thường được gọi là thành phố, nhưng được chính thức biết đến và quản lý như một "quận đô thị", khác với một thành phố và kết hợp các yếu tố của một thành phố và một quận. Chính quyền đô thị Tokyo quản lý 23 Đặc khu của Tokyo.

  Đọc thêm
 • 44 Sự thật về Chó

  44 Sự thật về Chó

  "Chó không phải là cả đời chúng ta, nhưng chúng làm cho cuộc sống của chúng ta được trọn vẹn." -Roger Caras Chó được gọi là 'người bạn tốt nhất' trong hàng thiên niên kỷ. Chó trung thành, đáng tin cậy, yêu thương và bảo vệ, trở thành một người bạn thực sự, nhưng là một phần của gia đình.

  Đọc thêm

Bài viết phổ biến

Phổ biến trong tháng

Thể loại