Peter Jackson đã không nhìn thấy phiên bản sân khấu hoàn chỉnh của sự trở lại của nhà vua cho đến khi xem buổi ra mắt ở New Zealand

Peter Jackson đã không nhìn thấy phiên bản sân khấu hoàn chỉnh của sự trở lại của nhà vua cho đến khi xem buổi ra mắt ở New Zealand

Peter Jackson không thấy phiên bản sân khấu hoàn chỉnh của bộ phim Return of the King từ đầu đến cuối cho đến khi xem nó tại buổi ra mắt ở New Zealand. Điều này là do thực tế là phiên bản sân khấu cuối cùng của bộ phim đó đã không được hoàn thành cho đến năm ngày trước đó. Thật thú vị, Jackson thực sự tiếp tục quay bộ phim Return of the King ngay cả sau khi nó được phát hành cho các rạp. Những cảnh quay cuối cùng được đưa vào phiên bản mở rộng.

Nguồn

Để LạI Bình LuậN CủA BạN