Không có nơi nào trong Kinh thánh Có nói rằng ba người đàn ông khôn ngoan đã đến thăm Chúa Giê-su sau khi Ngài ra đời

Không có nơi nào trong Kinh thánh Có nói rằng ba người đàn ông khôn ngoan đã đến thăm Chúa Giê-su sau khi Ngài ra đời

Phiên bản văn bản: Có lẽ bạn đã nghe nói về 3 người đàn ông khôn ngoan đã đến thăm Chúa Giê-su, ngay sau khi sinh. Tuy nhiên, chính các học giả Kinh Thánh đã đưa ra con số 3. Không nơi nào trong Kinh Thánh chỉ rõ số lượng người thông thái đến thăm Chúa Giê Su. Các học giả đến với 3 vì số lượng quà tặng đã được trao cho Chúa Giêsu. Những món quà của Frankincense, vàng, và myrrh.

Trong sách Ma-thi-ơ, chương 2 câu 1 nó nói, “Bây giờ khi Chúa Giê Su được sinh ra tại Bết-lê-hem của xứ Giu-đa trong những ngày của Hê-rốt, hãy xem, có những người thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem. ” Đọc thêm trong sách Ma-thi-ơ, chương 2 câu 11, nó nói, “Và khi họ đi vào nhà, họ thấy đứa trẻ với Mẹ Maria, và ngã xuống, và thờ phượng Ngài: và khi họ mở kho báu của họ, họ tặng quà cho Ngài; vàng, và nhũ hương, và myrrh. ”

Để LạI Bình LuậN CủA BạN