Lò vi sóng Chuyển đổi Vitamin B12 thành một thứ không thể sử dụng được bởi con người

Lò vi sóng Chuyển đổi Vitamin B12 thành một thứ không thể sử dụng được bởi con người

Lò vi sóng chuyển đổi Vitamin B12 thành dạng không hoạt động mà con người không thể sử dụng được. Từ quan điểm thực tế, điều này có nghĩa là khoảng 30-40% vitamin B12 trong thực phẩm vi ba được chuyển đổi trong thời gian nó được đun nóng hoặc đun nóng trong lò vi sóng.

Ở bên cạnh, rau bina mất khoảng 77% lượng vitamin B9 của nó khi nấu trong bếp thông thường, nhưng giữ lại gần như tất cả khi nấu trong lò vi sóng. Trong cùng một cách, rau hấp, như một quy luật, có xu hướng giữ lại nhiều chất dinh dưỡng của chúng trong lò vi sóng hơn khi nấu trong lò truyền thống.

Tài liệu tham khảo

Để LạI Bình LuậN CủA BạN