Kid's Quest Learning (Khởi chạy kênh mới)

Kid's Quest Learning (Khởi chạy kênh mới)

Chúng tôi vừa phát hành một kênh giáo dục mới dành cho trẻ em có tên Learning Learning của Kid (bấm vào đây để xem). Để điều hành kênh, chúng tôi đã mời một người có bằng Cử nhân Khoa học về Toán và Giáo dục, bằng Thạc sĩ về Giáo dục và Chứng nhận Đọc Giáo dục cho các lớp K-12. Cô cũng có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy ở lớp mẫu giáo và lớp một.

Kênh sẽ bắt đầu bằng cách tập trung vào các tài liệu giáo dục cho trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo và làm việc theo cách của chúng tôi từ đó theo thời gian. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm các video giải trí / giáo dục chất lượng tốt cho trẻ em hoặc cháu của bạn, hãy kiểm tra xem nó ra và cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì! Nhiều video khác sẽ sớm ra mắt. 🙂

Để LạI Bình LuậN CủA BạN