Làm thế nào bí ngô khắc trở thành một truyền thống Halloween

Làm thế nào bí ngô khắc trở thành một truyền thống Halloween

Bí ngô khắc được liên kết với Halloween đến từ một phương pháp được sử dụng bởi người Celt để tránh các linh hồn ma quỷ trong Samuin (một lễ hội mà nhiều truyền thống của Halloween đến từ). Các Celts sẽ rỗng ra củ cải, sau đó khắc mặt vào chúng và đặt nến bên trong. Sau đó, củ cải được đặt trong cửa sổ, để giữ cho linh hồn ma quỷ xâm nhập vào một ngôi nhà, hoặc mang theo những chiếc đèn lồng. Truyền thống này cuối cùng được kết hợp với truyền thống bí ngô khắc Bắc Mỹ. Tại thời điểm này, việc khắc bí ngô, đã từng ở Bắc Mỹ trước khi Halloween được giới thiệu một cách phổ biến, đã trở nên gần như độc quyền với Halloween (khoảng thế kỷ 19).

Để LạI Bình LuậN CủA BạN