Ben và Jerry, Từ Ben & Jerry's Ice Cream, không phải là một cặp đôi

Ben và Jerry, Từ Ben & Jerry's Ice Cream, không phải là một cặp đôi

Chuyện hoang đường: Ben và Jerry, từ Ben & Jerry's Ice Cream, là một cặp đôi. Trong thực tế, Jerry đã hẹn hò với người vợ cuối cùng của mình khi Ben và Jerry là bạn cùng phòng. Ông cũng rời công ty trong một vài năm để giúp vợ tương lai của mình, Elizabeth, theo đuổi tiến sĩ của mình. trong tâm lý học. Tin đồn rằng Ben và Jerry là người đồng tính nhận được một sự thúc đẩy lớn khi Ben & Jerry ra mắt với hương vị "Hubby Hubby" trong một tháng, trong đó có hai người đàn ông kết hôn trên trang bìa và ủng hộ quyền kết hôn đồng tính. "Hubby Hubby" chỉ là một phiên bản đổi tên của hương vị phổ biến "Chubby Hubby", đó là một mạch nha vanilla xoay với sô cô la và bơ đậu phộng và bao gồm sô cô la phủ, bơ đậu phộng đầy pretzels.

Nguồn

Để LạI Bình LuậN CủA BạN