1/6 của thời gian quay phim Quay phim Hsycock của Alfred Hitchcock là Spent Shooting the Shower Scene

1/6 của thời gian quay phim Quay phim Hsycock của Alfred Hitchcock là Spent Shooting the Shower Scene
1/6 của thời gian quay phim Quay phim Hsycock của Alfred Hitchcock là Spent Shooting the Shower Scene
Bài viết phổ biến
Darleen Leonard
Chủ đề phổ biến.
Anonim
Image
Image

Phiên bản văn bản: Trong bộ phim của Alfred Hitchcock, Psycho, cảnh tắm được tạo thành từ 90 bức ảnh khác nhau sử dụng 70 góc quay khác nhau. Toàn bộ bộ phim chỉ mất sáu tuần để chụp, tuy nhiên, một cảnh tắm chỉ mất hơn 1 tuần để hoàn thành. Người ta tin rằng Hitchcock sử dụng nước lạnh trong phòng tắm để làm cho Janet Leigh hét lên có vẻ chân thực hơn, tuy nhiên, điều này là sai. Vì vậy, một tuần giá trị của công việc, và 90 bức ảnh từ 70 góc camera sẽ giúp bạn có được những gì? Chỉ 45 giây phim.

Đề xuất: